Welkom in het tweede leerjaar bij juf Lynn en juf Bea

Op ons eigen niveau leren we verder lezen

en voor de hoofdletters hoeven we niet meer te vrezen...

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, ...

We gaan ons in de klas zeker niet vervelen!

We krijgen niet enkel taal,wereldoriëntatie of rekenen,

soms mogen we ook zingen, knutselen of tekenen.

Hoekenwerk, contract, … We zitten hier niet stil!

Er valt hier heel wat te beleven, voor wie iets leren wil!

Wij doen samen erg veel. We lachen hier voor twee…

En we zeggen met z’n allen:  “Welkom in 2B!”

Onze avonturen kan je volgen in de facebookgroep van juf Lynn en juf Bea.                                                                                                                 

 

 

LynnBea

 

 

Neem hier een kijkje als je graag oefent op de computer:

Rekenen 

http://www.computermeester.be/2deleerjaar.htm

http://www.openleerhuis.be/basis2_wiskunde.php

http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_2.htm

Taal

http://www.computermeester.be/2deleerjaar.htm

http://www.openleerhuis.be/basis2_taal.php

http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_2.htm

http://www.spelletjesplein.nl/taal/

Wereldoriëntatie

http://www.openleerhuis.be/basis2_wo.php

http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/

http://www.spelletjesplein.nl/